Новини України та світу

Указ Зеленського про цілі України: від подолання бідності до побудови миролюбного суспільства

Указ Зеленського про цілі України: від подолання бідності до побудови миролюбного суспільства

Указ Зеленського про цілі України: від подолання бідності до побудови миролюбного суспільства

Цілі України до 2030 року необхідні, як орієнтири для укладання усіх найважливіших державних документів. Загальна ж мета – досягти розвитку економіки, громадянського суспільства, держави, а також зростання рівня та якості життя українців, гарантування їхніх конституційних прав і свобод.

В указі президента 722/2019 від 30 вересня оприлюднено список цілей України та зазначено, що вони є орієнтирами для розроблення законів та інших важливих для країни документів.

Президент України Володимир Зеленський підтримує проголошені ООН у 2015 році глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. І з огляду на це та з урахуванням особливостей України в команді президента адаптували документ ООН до українських реалій

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року:

 • Подолання бідності.
 • Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
 • Забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці.
 • Забезпечення всеосяжної справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
 • Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.
 • Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією.
 • Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.
 • Сприяння поступальному, всеосяжному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
 • Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям.
 • Скорочення нерівності.
 • Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів.
 • Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.
 • Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
 • Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
 • Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття.
 • Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
 • Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
 • Джерело Телеканал новини «24»
  30.09.2019